Innowacja na skalę światową!

Badamy korzystanie z radia, telewizji i internetu w tym samym czasie!

O BADANIU

O badaniu

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu dotyczącym zwyczajów związanych z oglądaniem telewizji, słuchaniem radia oraz korzystaniem z Internetu.

Badanie składa się z dwóch części:

 1. Wywiadów ankietowych na temat Państwa preferencji związanych z konsumpcją mediów

 2. Pomiaru oglądalności telewizji, słuchalności radia i korzystania z Internetu dokonywanego za pomocą przekazanych Państwu nowych smartfonów, które po 2 latach przejdą na Państwa własność.

Projekt jest innowacyjny w skali światowej, gdyż mierzy jednocześnie oglądalność telewizji, słuchalność radia i korzystanie z Internetu. Nie jest ono realizowane na zlecenie ani telewizji publicznej, ani żadnej stacji komercyjnej. W czerwcu 2020 zgłosi się do Państwa nasz współpracownik, dlatego gorąco prosimy o życzliwe jego przyjęcie i poświęcenie swojego czasu na udział w tym badaniu. 

Jak przygotować się do wywiadu?

Fakty

Projekt Telemetria Polska powstał, by w pełni pokazać, jak wygląda oglądalność telewizji, słuchalność radia i korzystanie z Internetu w Polsce. Najważniejsze, że badanie jest:

 • Celowe

  Projekt jest innowacyjny w skali światowej, gdyż mierzy jednocześnie oglądalność telewizji, słuchalność radia i korzystanie z Internetu. Uzyskane dane pozwolą ocenić, które programy, które kanały telewizyjne i radiowe oraz jakie treści internetowe są najchętniej czytane, oglądane i słuchane.

 • Dobrowolne

  Badanie jest realizowane na terenie całego kraju i jest w pełni anonimowe. Liczymy, że zgodzą się Państwo poświęcić czas na wzięcie udziału w tym ważnym badaniu dla polskiego rynku mediów. Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc.

 • Bezpieczne

  Badanie realizowane jest przez firmę badawczą na zlecenie Instytutu Łączności, Państwowego Instytutu Badawczego, który jest niezależnym podmiotem, zajmującym się badaniem i rozwojem telekomunikacji oraz technik informacyjnych.

 • Legalne

  Pragniemy zapewnić, że wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi oraz zebrane dane ze smartfonów będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Materiały do pobrania

Zebraliśmy dla państwa materiały, które na pewno okażą się przydatne.

Ulotka 1
Ulotka 2
Instrukcja 1
Instrukcja 2

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania stawiane przez biorących udział w badaniu oraz odpowiedzi.
Masz do nas pytanie dotyczące badania, kwestii technicznych? Sprawdź, czy odpowiedź znajduje się poniżej.

1. Co to jest Telemetria Polska?

Czym jest projekt Telemetria Polska?

Zespół Telemetrii Polska realizuje projekt jednoźródłowego (jednoczesnego) pomiaru mediów. Aby w pełni zrozumieć jak wygląda oglądalność telewizji, słuchalność radia i korzystanie z Internetu w Polsce Telemetria realizuje badanie dotyczące zwyczajów Polaków związanych z oglądaniem telewizji, słuchaniem radia oraz korzystaniem z Internetu. Ma ono na celu zbadanie wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia do odbioru tych mediów. W badaniu będziemy pytać także o sposoby i częstość korzystania z telewizji, radia i Internetu przez członków gospodarstwa domowego. Dzięki temu paneliści przekażą informację o swoich ulubionych programach, a nadawcy otrzymają informację o oglądanych audycjach i reklamach. To z kolei stanowi podstawę do podjęcia decyzji przy tworzeniu ramówek, a reklamodawcom daje podstawy do stwierdzenia czy należy finansować daną audycję.

2. Co to jest panel telemetryczny?

Co to jest panel telemetryczny?

Panel telemetryczny to grupa gospodarstw domowych, które jest reprezentatywna dla społeczeństwa pod względem socjo-demograficznym i jest objęta pomiarem wielkości widowni (treści Internetowych, telewizyjnych, radiowych). Zachowania związane z oglądaniem telewizji, słuchaniem radia i korzystaniem z Internetu przez respondentów, zwanych panelistami są rejestrowane i przesyłane do agencji badawczej w celu ekstrapolacji statystycznej na całe społeczeństwo.

Co to jest jednoźródłowy pomiar mediów?

Jednoźródłowy pomiar mediów to jednoczesny pomiar (w tym samym czasie): w Internecie, radiu i telewizji. Projekt jest innowacyjny na skalę światową – dotąd nikt nie mierzył jednocześnie tych trzech rodzajów mediów, a tylko każdy z osobna. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do stworzenia panelu telemetrycznego użytkowników mediów elektronicznych. Projekt badania mediów służy zarówno wydawcom, np. stacjom telewizyjnym czy radiowym oraz twórcom reklam, jak i odbiorcom tych treści, czyli telewidzom i słuchaczom. Dzięki badaniu telemetrycznemu można określić popularność danego programu czy całej stacji telewizyjnej lub radiowej. Z pewnością zdarzyło się Państwu usłyszeć kiedyś o takim badaniu.

Jakie są najważniejsze cele jednoźródłowego (jednoczesnego) pomiaru radia, Internetu oraz telewizji?

Badanie ma na celu jednoczesny (w tym samym czasie) pomiar korzystania z radia, telewizji, Internetu przez użytkowników/gospodarstwa domowe. Zebrane dane przekładają się bezpośrednio na czas korzystania z mediów i są również źródłem danych o reklamach, które są ważną informacją dla nadawców telewizyjnych, Internetowych i radiowych. To reklamy stanowią źródło finansowania działalności nadawców, a co za tym idzie – są podstawą utrzymania biznesu medialnego. Nadawcy w efekcie za wpływy z reklam mogą zaproponować Państwu wybraną ofertę programową: jak najlepsze filmy, seriale, transmisje sportowe czy programy rozrywkowe.

W jaki sposób urządzenie stacjonarne zbiera informacje na temat oglądanych/słuchanych przeze mnie programów?

Podstawowym zadaniem urządzenia stacjonarnego jest rejestrowanie dźwięków z telewizora lub odbiornika radiowego. Urządzenie z zainstalowaną kartą SIM zostaje przypisane do gospodarstwa domowego oraz umieszczone przy wybranym odbiorniku telewizyjnym (w tym celu dołączany jest zestaw instalacyjny). Przez czas trwania badania urządzenie nie wymaga ingerencji panelisty, działa samodzielnie, bez wpływu na Państwa wybór programów i preferencje.

W gospodarstwie domowym wyposażonym w więcej niż jeden odbiornik telewizyjny, urządzenie stacjonarne musi zostać zainstalowane przy każdym z nich. Prosimy o poinformowanie o ewentualnym nabyciu nowego odbiornika.

Czy udział w badaniu sprawi, że ktoś będzie przekazywał dane na temat płacenia przeze mnie abonamentu radiowo-telewizyjnego lub sprawdzał tę płatność?

Udział w badaniu nie ma żadnego wpływu i powiązań ze sprawdzeniem płatności abonamentu RTV czy ewentualnych zaległości w płatnościach. Informacje o posiadanych odbiornikach nie są przekazywane podmiotom trzecim.

3. Na czym polega udział w badaniu?

Jak wygląda badanie krok po kroku?

Badanie składa się z dwóch części:

 • wywiadów ankietowych na temat Państwa preferencji związanych z konsumpcją mediów,
 • pomiaru oglądalności telewizji, słuchalności radia i korzystania z Internetu dokonywanego za pomocą przekazanych Państwu nowych smartfonów, które po 2 latach przejdą na Państwa własność. Badanie jest realizowane na terenie całego kraju i jest w pełni anonimowe.

Na czym polega udział w wywiadzie ankietowym?

Wywiad ankietowy składa się z części dotyczącej posiadanego w domu sprzętu do odbioru telewizji, radia i Internetu oraz z części dotyczącej zachowań i postaw domowników związanych z korzystaniem z tych mediów. W badaniu są dwa rodzaje ankiet – w zależności, do której grupy zostało wylosowane gospodarstwo, nasz współpracownik będzie rozmawiał ze wszystkimi domownikami lub tylko z jednym.

Wywiady mogą odbywać się w formie rozmowy w domu, rozmowy telefonicznej lub przez Internet (poprzez zaproszenie wysłane na adres e-mail). Wywiady prowadzą nasi współpracownicy, którzy są specjalnie do tego przeszkoleni.

Dane, które zbieramy są wykorzystywane jedynie w zbiorczych zestawieniach. Traktowane są w sposób poufny, odpowiedzi zna jedynie nasz współpracownik, który prowadzi wywiad, a uzyskane informacje traktuje jako ściśle tajne. Nie ma możliwości identyfikacji konkretnej osoby na ich podstawie. Nie gromadzimy też żadnych danych wrażliwych (nie zbieramy loginów ani haseł). Naszego współpracownika prowadzącego wywiad osobiście nie interesuje z jakich programów Państwo korzystacie, nie ma on również prawa oceniać Państwa wyborów.

Na czym polega udział w pomiarze oglądalności?

Udział w badaniu polega na tym, że każda z osób w gospodarstwie domowym dostanie do korzystania nowy smartfon. Ma on wgraną specjalną aplikację systemową, która w sposób niezauważalny pozwala na rejestrowanie jak korzystacie Państwo z radia, telewizji i Internetu. Urządzenie nie rejestruje prywatnych rozmów, ani żadnych treści poufnych – haseł, loginów, kodów dostępu czy numerów kont bankowych. Nie widzi też żadnych treści ani poufnych informacji, takich jak: dane kont bankowych lub kart kredytowych, nazw użytkowników lub haseł, treści e-mail, postów w mediach społecznościowych lub bezpiecznych stron. Pozwala jednak na zbieranie danych o tym z których mediów Państwo korzystali, jakie programy Państwo oglądali lub jakich audycji słuchali, a co najważniejsze – jak dużo czasu poświęcili na korzystanie z telewizora, radia czy Internetu. Dodatkowo do każdego z odbiorników telewizyjnych w Państwa domu zostanie podłączone małe urządzenie pomiarowe, które będzie rejestrowało, jakie programy są oglądane w telewizji.

Dane, które zbieramy są wykorzystywane jedynie w zbiorczych zestawieniach. Traktowane są w sposób poufny, dane znają jedynie nasi analitycy. Nie gromadzimy żadnych danych wrażliwych (nie zbieramy loginów ani haseł).

Kto może wziąć udział w badaniu? Jak można się do niego dostać?

Zależy nam tym, żeby gospodarstwa domowe biorące udział w badaniu odzwierciedlały to, jak wyglądają typowe gospodarstwa domowe w Polsce – czyli żeby były reprezentatywne. Dlatego do badania zapraszane są wybrane (wylosowane) gospodarstwa domowe i osoby. Nie można samodzielnie dostać się do panelu, zgłosić chęć udziału w nim. Taki mechanizm – losowego doboru próby badanych – zabezpiecza przed ewentualnie niesprawiedliwym wynikiem. Wyniki tego pomiaru będą podstawą do obiektywnej i niezależnej oceny zakresu i częstotliwości oglądalności i słuchalności telewizji, radia oraz korzystania z Internetu. Ma ono na celu jak najszerzej pokazać gusta i preferencje Polaków, jeśli chodzi o ich korzystanie z mediów.

Badanie ma charakter ekskluzywny, zaproszonych zostało do niego 1000 osób losowo wybranych. Są to osoby z różnych miejsc Polski, wybrane przez organizatora badania.

Rekrutacja do panelu telemetrycznego będzie odbywała się 3 technikami: CATI (telefonicznie) na losowej próbie telefonów komórkowych i stacjonarnych, CAWI (Internetowo) z panelu Internetowego (uczestników paneli badawczych)oraz CAPI („face to face”, czyli wizyty osobistej) na wylosowanej przez zamawiającego próbie adresowej.

Jak są rejestrowane informacje w badaniu?

Aby możliwe było rejestrowanie tego, jakie treści wideo oglądacie Państwo w Internecie oraz z jakich stron www korzystacie, potrzebna jest instalacja specjalnego programu na wszystkich urządzeniach, których używacie do korzystania z Internetu, czyli komputerach i tabletach. Ten program również nie widzi i nie gromadzi danych i treści, które są poufne. Dane gromadzone przez miernik Internetowy są szyfrowane przy użyciu procesu podobnego do tego, który stosują banki, aby upewnić się, że ich informacje są zabezpieczone. Dzięki danym od Państwa nadawcy telewizyjni, radiowi oraz Internetowi będą mogli układać lepsze ramówki i wybierać najpopularniejsze programy, by decydować, które z nich powinny być kontynuowane.

Jak wygląda proces dołączenia do panelu?

W ramach badania zapraszane są losowo wybrane osoby do wzięcia udziału w panelu, przeprowadzany jest wywiad o gospodarstwie domowym – jaki jest skład gospodarstwa i demografia (płeć, wiek, wykształcenie), jaki sprzęt w nim występuje, jakie są źródła sygnału TV, Internetu; następnie przeprowadzany jest wywiad indywidualny – o tym, w jaki sposób członkowie gospodarstwa korzystają z telewizji, radia i Internetu, pytania o zwyczaje i postawy codzienne, instalowany jest sprzęt, przekazywana jest instrukcja obsługi i niezbędne informacje na temat.

Jak wyglądają urządzenia - telemetr / system telemetryczny?

System telemetryczny panelu gospodarstw domowych składa się z kilku urządzeń pomiarowych – stacjonarnych i mobilnych, a także z aplikacji pomiarowej zainstalowanej na komputerze lub tablecie. Miernik stacjonarny powinien być zlokalizowany w okolicy odbiornika telewizyjnego i podłączony stale do zasilania. Miernik mobilny to smartfon otrzymany przez panelistę, który musi być głównym, podstawowym telefonem używanym przez biorącego udział w badaniu. Prosimy Państwa o utrzymywanie naładowanej baterii i stałe noszenie go przy sobie, niezależnie od tego, czy jest to panelista panelu gospodarstw domowych, czy osoba indywidualna.

Czy udział w badaniu jest płatny?

Badanie jest bezpłatne dla panelisty, nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Po dwóch latach smartfon – miernik z którego korzystał użytkownik podczas badania przechodzi na jego własność.

Jakie korzyści przysługują za udział w badaniu?

Panelista otrzymuje smartfon do własnego użytku, który po dwóch latach przechodzi na własność.

Główną korzyścią jest jednak realny wpływ na kształtowanie oferty zaproponowanej przez nadawców telewizyjnych, radiowych i Internetowych. To na podstawie Państwa wyborów nadawcy będą podejmować decyzje, co do kontynuacji najpopularniejszego serialu, programu, filmu czy najchętniej oglądanej transmisji sportowej. Państwa odpowiedzi są dla nadawcy oraz reklamodawców informacją, co odbiorcy chcą oglądać, czytać i czego słuchać.

Przez jaki okres trwa badanie?

Badanie trwa przez okres około dwóch lat od momentu otrzymania smartfona – miernika przez panelistę.

Czy badanie to jest realizowane na zlecenie jakiegokolwiek nadawcy?

Badanie to jest niezależne, nie jest realizowane na zlecenie jakiegokolwiek nadawcy telewizyjnego, radiowego lub Internetowego. Dane zbiorcze są im dostarczane jedynie jako produkt końcowy, nie mają oni żadnego wpływu na wyniki badania. Odpowiedzi zbiorcze mają stanowić informację dla nadawców w postaci np. podsumowania, że kanał X ogląda 7 proc. odbiorców, a kanał Y – ogląda 10 proc. odbiorców. Badanie realizowane jest na zlecenie Instytutu Łączności – niezależnego instytutu badawczego, który może pochwalić się tradycją badawczą od 1934 roku.

Jakich urządzeń potrzebuję w domu, aby brać udział w badaniu?

Nie określamy listy niezbędnych urządzeń, które panelista potrzebuje posiadać. Chcemy badać oglądalność tych mediów, z których korzysta on na co dzień. Jeśli w domu nie ma telewizora czy radia, jest to dla nas informacja o tym, że telewizja czy radio nie są odbierane.

Jedynymi sprzętami, które są wymagane w badaniu to mierniki pomiarowe, czyli smartfony. Otrzymują je Państwo w ramach umowy.

4. Jak wygląda udział w panelu?

Czy muszę wyrazić zgodę na udział w badaniu?

Zgoda na przekazanie i instalację urządzeń wyrażona przez badane gospodarstwo jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w badaniu. Wszyscy mieszkańcy danego gospodarstwa domowego muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo w panelu gospodarstw domowych, bez względu na to, czy zadeklarują noszenie miernika mobilnego czy nie. Bez tej zgody paneliści z danego gospodarstwa domowego nie mogą przystąpić do panelu gospodarstw domowych.

Czy w związku z uczestniczeniem w badaniu mam jakieś szczególne obowiązki?

Nie, jako uczestnik badania panelista nie musi robić nic nadzwyczajnego – wystarczy, że będzie korzystał z telefonu – miernika, który posiada zainstalowane oprogramowanie, mierzące sposób korzystania z mediów. Należy korzystać z telefonu tak jak do tej pory, zachowywać się w sposób naturalny, nie zmieniać swoich nawyków życiowych, ani korzystania z mediów.

Co muszę robić w trakcie badania?

Jako uczestnik badania nie muszą Państwo robić nic nadzwyczajnego – wystarczy korzystać z telefonu w naturalny dla Państwa sposób.

Co jest ważne z punktu widzenia jakości badania? Na co powinienem zwrócić uwagę?

Prosimy Państwa o korzystanie z telefonu jako swojego głównego urządzenia i przełożenie do niego swojej karty SIM. Prosimy o nieprzywracanie ustawień fabrycznych telefonu, nieingerowanie w oprogramowanie badawcze. Nie powinni też Państwo uaktualniać wersji Androida do wyższej na własną rękę – musi być ona zgodna z wersją oprogramowania badawczego.

Czy w badaniu mają znaczenie moje poglądy polityczne, religijne itd.?

W badaniu nie pytamy o Państwa poglądy polityczne, religijne, ani jakiekolwiek inne. Istotnym dla organizatora badania są jedynie programy słuchane, oglądane przez Państwa i to z jakich treści w Internecie Państwo korzystają.

Jakiego sprzętu potrzebuję, aby wziąć udział w badaniu?

Urządzenia telemetryczne dzielimy na dwa rodzaje: mobilne i stacjonarne. Biorący udział w badaniu otrzymuje potrzebny sprzęt od organizatora badania. Zależy nam, aby w trakcie badania nie zmieniać sposobu korzystania z mediów, zachowywać się naturalnie, tak jak zwykle. W praktyce nie wiąże się to z żadnymi zmianami w Państwa życiu. Do badania potrzebne jest urządzenie telemetryczne (smartfon – miernik) oraz aktywne połączenie z Internetem, aby miernik telemetryczny mógł wysyłać dane. Internet może pochodzić z sieci komórkowej (zwykły transfer danych) lub z lokalnego WiFi panelisty.

Czy udział w badaniu sprawi, że w jakiś sposób kontrolowane będzie posiadanie przeze mnie odbiorników radiowych i telewizyjnych?

Wyniki tego badania nie będą w żaden sposób wykorzystywane do kontroli liczby urządzeń multimedialnych w Państwa domu.

Czy mogę korzystać ze smartfona-miernika, jak z prywatnego telefonu?

Tak, jest to zalecane, aby panelista miał przy sobie telefon, kiedy to tylko możliwe. Może posiadać na nim swoje prywatne kontakty, zdjęcia itp. Nie ma to żadnego wpływu na badanie i nikt nie będzie ingerował w posiadane na telefonie treści. Smartfon po dwóch latach przechodzi na własność biorącego udział w badaniu, dlatego posiadane na nim treści pozostaną w prywatnym archiwum. Nikt w żaden sposób ich nie kontroluje.

Na czym można zainstalować aplikację – oprogramowanie używane do pomiaru danych?

Aplikacja – oprogramowanie do pomiaru badania radia, telewizji oraz Internetu może być zainstalowana na smartfonie z systemem Android. Nie jest wymagany szczególny model telefonu.

Czy mogę instalować na smartfonie swoje ulubione aplikacje?

Oprogramowanie telemetryczne korzysta ze specyficznych funkcji systemu Android, dlatego też pojawiają się problemy z funkcjonowaniem niektórych aplikacji użytkowych. W szczególności mogą to być aplikacje bankowe, które mają zaimplementowane zaawansowane protokoły zabezpieczeń.

Z uwagi na to, że aplikacje są często aktualizowane, w razie zauważenia problemów prosimy o kontakt z Helpdeskiem.

Czy mogę pożyczyć lub przekazać telefon znajomemu, rodzinie lub osobie trzeciej do tymczasowego użytkowania?

Prosimy Państwa o nieprzekazywanie telefonu osobom trzecim – reklamy w Internecie są kierowane do konkretnego użytkownika w zależności od jego aktywności i preferencji. Dla jakości badania, w którym Państwo uczestniczą ważne jest, aby dane o reklamach były zgodne z informacjami, które użytkownik podał w ankiecie podczas rekrutacji (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)

Ile internetu zużywa aplikacja pomiarowa?

Ogrogramowanie pomiarowe wysyła dane za pomocą sieci internet przy użyciu dostępu do WiFi lub połączenie mobilne GSM. Miesięczny maksymalny rozmiar wysyłanych danych to około 300 Mb. 

Czy telefon musi być stale podłączony do Internetu?

Tak – od tego zależy wysyłanie danych – informacji o tym, jakie reklamy są wyświetlane paneliście podczas badania. W przypadku gdy miernik nie wysyła danych trzeba sprawdzić czy telefon podłączony jest do Internetu. Jeśli telefon ma połączenie z Internetem (należy zweryfikować to np. poprzez uruchomienie przeglądarki i załadowanie strony Internetowej) i nie wysyła danych – wtedy panelista powinien wyłączyć i włączyć telefon ponownie. Jeśli ponowne uruchomienie aparatu nic nie da, należy odebrać miernik od panelisty w celu przeprowadzenia serwisu u dostawcy oprogramowania. Jeśli telefon nie ma dostępu do Internetu: należy sprawdzić czy panelista nie zużył całkowicie pakietu danych przysługującemu mu u operatora; sprawdzić czy w telefonie włączone jest przesyłanie danych pakietowych; sprawdzić czy panelista ma dostęp do sieci wifi, a punkt dostępowy jest poprawnie skonfigurowany (po stronie panelisty).

Co oznacza zainstalowanie specjalnego oprogramowania dla mojego telefonu podczas badania?

Smartfony-mierniki mają zainstalowane oprogramowanie badawcze na poziomie systemu operacyjnego. Oprogramowanie badawcze jest wolne od wad prawnych i fizycznych. Urządzenie ma za zadanie dostarczać tylko i wyłącznie dane dotyczące treści audio, telewizyjnych, radiowych lub Internetowych. System telemetryczny panelu gospodarstw domowych składa się z kilku urządzeń: smartfon-miernik stacjonarny i smartfon-miernik mobilny. Miernik stacjonarny podobnie jak smartfon mierzy dokładnie to samo – tylko i wyłącznie konsumowane przez panelistę treści radiowe, Internetowe, telewizyjne.

Czy jestem odpowiedzialny za sprzęt, który otrzymałem?

Panelista jest odpowiedzialny za zgubienie lub trwałe zniszczenie sprzętu. Wszelkie kwestie techniczne, ewentualne kłopoty z obsługą prosimy natomiast zgłaszać na infolinię, która prowadzi opiekę nad panelistami. Pomoc techniczną biorący udział w badaniu (panelista) otrzyma dzwoniąc pod numer telefonu: 222990828 w godzinach od 9.00 do 21.00 w dni powszednie.

Gdzie powinienem trzymać sprzęt?

Urządzenia mobilne powinny zawsze znajdować się przy paneliście i gromadzić dane o jego otoczeniu dźwiękowym. Panelista powinien trzymać sprzęt blisko siebie, w miarę możliwości mieć go przy sobie jak najdłużej. Zadaniem urządzeń stacjonarnych jest pobieranie dźwięków z otoczenia domowego (np. z telewizora, radia, Internetu, a także identyfikacja panelistów znajdujących się w pomieszczeniu). Panelista nie nosi przy sobie miernika stacjonarnego.

Gdzie mogę otrzymać pomoc techniczną w razie kłopotów ze sprzętem? Czy naprawa jest w moim zakresie?

W każdej chwili odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się rozwiązać problemy. Prosimy zadzwonić na naszą infolinię pod numer telefonu: 222990828 w godzinach od 9.00 do 21.00 w dni powszednie.

Wszystkie usterki, nieprawidłowości i wątpliwości związane z działaniem telefonu należy zgłosić na naszą infolinię pod numerem telefonu: 222990828 w godzinach od 9.00 do 21.00 w dni powszednie.

Prosimy o nienaprawianie samodzielne telefonu – w razie awarii należy skontaktować się z naszą infolinią – wszelkie naprawy telefonu leżą po stronie Instytutu Łączności. Wszystkie usterki, nieprawidłowości i wątpliwości prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy Instytutu Łączności.

Czy miernik-smartfon podsłuchuje moje rozmowy w jakikolwiek sposób?

Nie. Nie ma możliwości „usłyszenia” rozmowy, jej nagrywania czy odtworzenia dźwięku w telefonie. Nie ma też możliwości podsłuchania prowadzonych przez telefon rozmów. Przedmiotem badania jest tylko i wyłącznie pomiar korzystania z radia, telewizji i Internetu – czasu, częstotliwości i sposobu, co dzieje się za pomocą specjalnie wgranego do smatfrona oprogramowania. Pozostałe czynności wykonywane przez panelistę są jego prywatną sprawą i wykonawca badania w żaden sposób nie ingeruje w życie respondenta.

Dlaczego muszę przełożyć swoją kartę SIM do otrzymanego smartfona?

Telemetry mają pełnić rolę osobistego telefonu panelisty. Zależy nam, aby uczestnik badania nosił telemetr zawsze ze sobą.

Czy moje odpowiedzi są całkowicie anonimowe, a dane są poufne?

Dane, które zbieramy zawierają następujące informacje: dane społeczno-demograficzne (takie jak poziom wykształcenia, wiek, płeć); dane dotyczące gospodarstwa domowego (takie jak wielkość gospodarstwa i jego adres); adres email; dane identyfikacyjne i kontaktowe służące do zawarcia i realizacji umowy; twój identyfikator nadany na rzecz badania; pliki cookies, zadeklarowana nazwa panelisty; wersja systemu operacyjnego i przeglądarki, rozdzielczość ekranu; zmodyfikowany adres IP uniemożliwiający identyfikację pełnego adresu IP; dane o odwiedzanych stronach Internetowych (adresy URL stron wraz z czasem ich otwarcia); dane o reklamach wyświetlonych podczas korzystania z Internetu lub aplikacji; dane o używanych aplikacjach na smartfonie, tj. nazwy uruchomionych procesów, czas rozpoczęcia i zakończenia korzystania z każdego „ekranu” w każdej z uruchamianych aplikacji; informacje o kanałach telewizyjnych i radiowych oraz reklamach, z którymi panelista miał kontakt, zebrane poprzez mikrofon telefonu w formie zapisanej częstotliwości dźwięku przesyłanego w określonych odstępach czasu, nie pozwalającego na odtworzenie zapisu dźwiękowego; dane lokalizacyjne GPS udostępnionego urządzenia; informacje techniczne oraz konfiguracyjne dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego, parametry połączeń z siecią, w tym siecią bezprzewodową (np. bluetooth), a także parametry dotyczące zużycia baterii.

Gwarantujemy, że wszystkie odpowiedzi udzielane przez Państwa będą całkowicie anonimowe, tzn. będą objęte ścisłą tajemnicą statystyczną. Wyniki z badania będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, a informacje podane przez pojedyncze osoby nigdzie nie będą prezentowane.

Czy moje dane powinny być aktualizowane?

Potrzebujemy Państwa wsparcia w utrzymywaniu aktualnych danych. Prosimy o odpowiednią informację w przypadku zmiany Państwa danych. Dostęp do danych można zrealizować poprzez: wysłanie emaila na adres info@panelisci.pl, lub wysłanie listu na adres pocztowy Instytutu Łączności. W przypadku żądania usunięcia danych prosimy Państwa o zwrot sprzętu mobilnego. Prosimy również o przekazanie organizatorowi badania informacji o ważnych wydarzeniach w Państwa życiu, takich jak na przykład: narodziny, przeprowadzka, zmiana pracy. Te informacje mają istotny wpływ na wynik badania.

Jakie dane NIE BĘDĄ zbierane podczas badania?

Nie zbieramy danych dotyczących treści Państwa komunikacji i korespondencji. Nie zbieramy informacji zostawianych przez Państwa na stronach www, treści wiadomości, rozmów, numerów telefonów czy zdjęć. Możemy użyć dostępnych nam środków technicznych, by zweryfikować prawidłowość realizacji umowy, np. sprawdzić czy telefon nie został przekazany innej osobie. Ze względu na techniczną konstrukcję oprogramowania telefonu oprogramowanie mierzące ma dostęp do informacji przechowywanych na telefonie w zakresie podobnym do dostępów systemu operacyjnego. Tego rodzaju dostęp może przeczytać lub zmienić każdy plik, każdą aplikację i skorzystać ze wszystkich sensorów smartfona (kamera, akcelerometr, NFC, Bluetooth itd.). Nie używamy tych dostępów do celów badawczych i nie zbieramy danych innych niż określone powyżej, chyba, że poinformujemy panelistę o zmianie w tym zakresie zgodnie z postanowieniami Umowy.

W jaki sposób chronimy informacje?

Zebrane dane używane są tylko w zbiorczych zestawieniach uniemożliwiających identyfikację konkretnych panelistów.Bezpieczeństwo Państwa danych jest kluczowe dla naszej wiarygodności. W firmie obowiązuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z międzynarodowym standardem ISO 27001. Stosowane są środki bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, metody szyfrowania i zabezpieczenia dostępu, aby chronić Państwa prywatność. Jednym z zabezpieczeń jest uniemożliwienie jednoczesnego dostępu do danych Państwa identyfikujących oraz do danych o Państwa zachowaniu w Internecie. Zabezpieczenia techniczne obejmują np. kontrolę dostępu i przechowywanie danych w różnych miejscach.

Do czego są używane moje dane?

Dane zebrane w czasie trwania tego projektu badawczego będą używane w różnych oferowanych przez nas produktach. Między innymi dostarczamy wiedzę o audytorium odbierającym reklamy w Internecie i o popularności tych reklam. Łączymy dane zebrane od Państwa z danymi pochodzącymi z innych źródeł w celu przewidywania zachowań i preferencji widzów, słuchaczy i internautów o cechach podobnych do Państwa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja Umowy w zakresie prowadzenia projektu badawczego.

Nie chcę otrzymywać żadnego spamu. Czy mój adres email jest przekazywany innym firmom?

Podany przez Państwa adres email będzie używany wyłącznie w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji badań określonych tą umową. Nie będzie przekazywany podmiotom trzecim w innych celach, marketingowych, promocyjnych itd.

Czy udostępniacie zebrane informacje komuś innemu?

Jako firma badawcza współpracujemy z innymi firmami dla potrzeb badania rynku, w celach opisanych w Umowie w zakresie prowadzenia projektu badawczego i w celu badań rozwojowych tego projektu. Jeśli będziemy przekazywać dane, wymagamy od tych firm, aby zachowały odpowiedni poziom poufności i bezpieczeństwa informacji. W takim przypadku może się niekiedy zdarzyć, że dane są udostępniane podmiotowi, który zleca badanie (np. jeśli wybierze inną firmę do przeprowadzenia badania rynku). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia statystycznych badań rynkowych i zostaną usunięte lub zanonimizowane po zakończeniu badania lub na Twój wniosek. Skorzystanie z takiej możliwości w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy wiąże się jednak z odstąpieniem od Umowy i koniecznością zwrotu Sprzętu mobilnego.

Czy rodzina, znajomi lub ktokolwiek inny może dowiedzieć się, jakie programy słucham lub oglądam, co czytam w Internecie?

Dane, które zbieramy są wykorzystywane jedynie w zbiorczych zestawieniach. Traktowane są w sposób poufny, odpowiedzi zna jedynie nasz współpracownik, który prowadzi wywiad, a uzyskane informacje traktuje jako ściśle tajne i sumuje je jedynie jako dane zbiorcze. Nie ma możliwości identyfikacji konkretnej osoby na ich podstawie. Nie gromadzimy też żadnych danych wrażliwych (nie zbieramy loginów ani haseł). Naszego współpracownika prowadzącego wywiad osobiście nie interesuje z jakich programów Państwo korzystacie, nie ma on również prawa oceniać Państwa wyborów.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

  Lub zadzwoń: +48 22 299 08 28
  w dni powszednie od 9:00 do 21:00.